לשירותך בכל עת!

רחוב ההגנה 11,
הגבעה הצרפתית,

ירושלים. מיקוד: 9785108

טלפון: 02-5891891

פקס: 02-5811866

דוא"ל:officeg@golden-hill.co.il